сайт для палких паяльників

STM32

Эта статья на русском языке

Керування безколекторним двигуном постійного струму (BLDC) за допомогою STM32

У якості прикладу розглянемо керування трьохфазним безколекторним двигуном (BLDC Motor) з датчиками Холла. Про алгоритм керування безколекторним двигуном з датчиками Холла я раніше писав у статті Управление бесколлекторным двигателем с датчиками Холла (Sensored brushless motors). У цій статті ми розглянемо лише питання програмування мікроконтролера. Мається на увазі що ви знайомі з алгоритмом керування BLDC з датчиками Холла та розумієтесь на структурі регулятора, а силова частина обрана відповідно до потужності Вашого двигуна. Тому у статті не буде наведена принципова схема, розглядатиметься лише структурна схема з описом призначення виводів мікроконтролера.

Читати далі

В этой статье мы рассмотрим что такое Bootloader, зачем и когда нужен собственный Bootloader, пример как написать собственный Bootloader, пример как адаптировать прошивку для использования с Bootloader-ом.

Что такое Bootloader?

Bootloader (загрузчик) – это программа, которая находится в памяти микроконтроллера. Основная функция загрузчика – записать программу (прошивку) во флэш память микроконтроллера. То есть, прошивка микроконтроллера. Используется когда нужно дать возможность обновить прошивку конечному пользователю прибора без использования программатора.

Читати далі

Эта статья на русском языке

У цій статті ми розглянемо що таке Bootloader, навіщо і коли потрібен власний Bootloader, приклад як написати власний Bootloader, приклад як адаптувати прошивку для використання з Bootloader-ом.

Що таке Bootloader?

Bootloader (загрузчик) – це програма яка знаходиться у пам’яті мікроконтролера. Основна функція загрузчика – записати програму (прошивку) у флеш пам’ять мікроконтролера. Тобто, прошивка мікроконтролера. Використовується коли треба дати можливість оновити прошивку кінцевому користувачеві приладу без використання програматора.

Читати далі

Эта статья на русском языке

Keil – Keil uVision5

Встановлення і налаштування Keil. Створення першого проекту.
Офіційний сайт: http://www.keil.com/
Комерційна IDE для мікроконтролерів STM32.
У безкоштовному варіанті має обмеження за обсягом програми до 32Кб.
Завантажити можна з офіційного сайту.

Читати далі

Keil – Keil uVision5

Установка и настройка Keil. Создание первого проекта.
Официальный сайт: http://www.keil.com/
Платная среда разработки для микроконтроллеров STM32.
В бесплатном варианте имеет ограничение по объему программы до 32Кб.
Скачать можно с официального сайта.

Читати далі

IAR – IAR Embedded Workbench for ARM 7.80

Установка и настройка. Создание первого проекта.
Официальный сайт: https://www.iar.com/
Платная среда разработки для микроконтроллеров STM32. В бесплатном варианте имеет ограничение либо на 30 дней, либо по объему программы до 32Кб.
Скачать можно с официального сайта.

Читати далі

Эта статья на русском языке

IAR – IAR Embedded Workbench for ARM 7.80

Встановлення та налаштування. Створення першого проекту.
Офіційний сайт: https://www.iar.com/
Комерційне IDE для мікроконтролерів STM32. У безкоштовному варіанті має обмеження на 30 днів, або за обсягом програми до 32Кб.
Завантажити можна з офіційного сайту.

Читати далі

Option bytes, защита прошивки

Option bytes настраиваются разработчиком прошивки в зависимости от потребностей. Это несколько байт, в разных контроллеров их количество разное, с помощью которых можно установить некоторые настройки и защитить Flash от записи и чтения. Защитив нужные страницы Flash от записи, можно избежать ошибочного повреждения программы во время работы. Установка защиты от считывания делает невозможным считывание и копирование прошивки.

Читати далі

Эта статья на русском языке

Option bytes, захист прошивки

Option bytes налаштовуються розробником прошивки в залежності від потреб. Це декілька байтів, у різних контролерів їх кількість різна, за допомогою яких можна встановити деякі налаштування та захистити Flash від запису та зчитування. Захистивши потрібні сторінки Flash від запису, можна запобігти помилковому пошкодженню програми під час роботи. Встановлення захисту від зчитування робить неможливим зчитування та копіювання прошивки.

Читати далі

Снижение энергопотребления микроконтроллера чаще всего нас интересует при разработке приборов, питающихся от аккумуляторов или батарей. STM32 позволяет управлять собственным энергопотреблением. Прежде, чем мы научимся применять режимы пониженного энергопотребления, рассмотрим, как организовано питание микроконтроллера и общие методы снижения энергопотребления.

Читати далі

Эта статья на русском языке

Зниження енергоспоживання мікроконтролера частіше за все нас цікавить при розробці приладів, які живляться від акумуляторів чи батарей. STM32 дозволяє керувати власним енергоспоживанням. Перш, ніж ми навчимося застосовувати режими зниженого енергоспоживання, розглянемо, як організоване живлення мікроконтролера та загальні методи зниження енергоспоживання.

Читати далі

Translate
Архіви

© 2011-2017 Андрій Корягін, Кременчук, Україна