сайт для палких паяльників

ATMega

Бесколлекторные двигатели. Примеры на C
(на русском языке)

Ці приклади можна розглядати тільки як демонстрацію алгоритмів керування безколекторними двигунами. Для доведення їх до кінцевої технічної реалізації потрібно, як мінімум, додати схеми захисту. Ці приклади розраховані на керування двигунами з напругою живлення від 12 до 24 Вольт. При вищій напрузі живлення доведеться вносити зміни у схеми. У схемах передбачена можливість подачі PWM сигналу (за допомогою перемичок) на верхні та/або нижні ключі. Для керування бездатчиковими двигунами це може відіграти важливу роль.

Sensored BLDC

Приклад керування безколекторним двигуном з датчиками Холла

Приклад, написаний на GCC 3.4.6
для мікроконтролера Atmega168

Містить: схему, приклад коду на С.

brushless_sensored 

 

Скачати

Continue reading “Безколекторні двигуни. Приклади на C” »

Эти примеры можно рассматривать, как демонстрацию алгоритмов управления бесколлекторным двигателем, но не как конечный продукт. Для доведения до законченной технической реализации потребуется, как минимум, добавить дополнительные цепи защиты. Эти примеры рассчитаны на управление двигателями с напряжением питания от 12 до 24 Вольт. При более высоком напряжении питания потребуется вносить изменения в схему. В схемах предусмотрена возможность подавать ШИМ сигнал (с помощью перемычек) на верхние и/или нижние ключи. Для управления бездатчиковыми двигателями это может играть важную роль.

Обратите внимание на: Примеры и схема управления бесколлекторными моторами для STM32

Sensored BLDC

Пример управления бесколлекторным двигателем с датчиками Холла

Пример написан на GCC 3.4.6
для микроконтроллера Atmega168

Содержит: схему, исходный код на C.

Схема контроллера BLDC бесколлекторный двигатель с датчиками Холла 

 

Скачать

Continue reading “Бесколлекторные двигатели. Примеры на C” »

nRF24L01+ ATMEGA + Raspberry Pi

nRF24L01+ – радио модуль, работающий на частоте 2.4ГГц. Позволяет передавать информацию в обоих направлениях и объединять несколько устройств одновременно.

Основные технические характеристики nRF24L01 +

 • Рабочая частота – 2.4ГГц. Возможность выбора одного из 126 каналов (при скорости 2Mbps используются два канала)
 • Возможность работать на одном канале с 6-ю устройствами
 • Скорость передачи данных – 250kbps, 1Mbps, 2Mbps
 • Несколько режимов мощности (влияет на рабочую дистанцию)
 • Дистанция – до 100 метров на открытом пространстве, до 30 метров в помещении. На практике уверенно “пробивает” 2 железобетонных стены на скорости 1Mbps
 • Питание – от 1.9 до 3.6B. Максимальный ток – 13.5мA, 26мкА в режиме standby, минимальный – 900нА в режиме power down
 • Интерфейс взаимодействия с микроконтроллером – SPI
 • Входы выдерживают 5В, но питание модуля не более 3.6В
 • Максимальная длинна пакета данных – 32 байта
 • Цена модуля – $1- $2

Документацию к nRF24L01 + можно скачать здесь: nRF24L01Pluss.pdf

Continue reading “nRF24L01+ ATMEGA + Raspberry Pi” »

nRF24L01+ ATMEGA + Raspberry Pi

nRF24L01+ ATMEGA + Raspberry Pi
(на русском языке)

nRF24L01+ – радіо модуль, що працює на частоті 2.4ГГц. Дозволяє передавати інформацію у обох напрямках та об’єднувати декілька пристроїв.

Основні технічні характеристики nRF24L01+

 • Робоча частота – 2.4ГГц. Можливість вибору одного з 126 каналів (при швидкості 2Mbps використовуються два канали)
 • Можливість працювати на одному каналі з 6 пристроями
 • Швидкість передачі даних – 250kbps, 1Mbps, 2Mbps
 • Декілька режимів вихідної потужності (впливає на робочу дистанцію)
 • Дистанція – до 100 метрів на відкритому просторі, до 30 метрів у приміщені. На практиці впевнено “пробиває” 2 залізобетонних стіни на швидкості 1Mbps
 • Живлення – від 1.9 до 3.6B. Максимальний струм – 13.5мА, 26мкА у режимі standby, мінімальний – 900нА у режимі power down
 • Інтерфейс взаємодії з мікроконтролером – SPI
 • Входи витримують 5В, але живлення модуля не більше 3.6В
 • Максимальна довжина пакету даних – 32 байти
 • Ціна модуля – $1-$2

Документацію до nRF24L01+ можна скачати тут: nRF24L01Pluss.pdf

Continue reading “nRF24L01+ ATMEGA + Raspberry Pi” »

I2C Slave. Пример для AVR микроконтроллера Atmega

I2C Шина (TWI)

I2C – последовательная шина данных для связи интегральных схем, использует две двунаправленные линии связи (SDA и SCL). Используется для соединения низкоскоростных периферийных компонентов. Название является аббревиатурой слов Inter-Integrated Circuit. TWI (Two Wire Interface) или TWSI (Two Wire Serial Interface) по сути та же шина I2C, но использует другое название с лицензионных причин. I2C использует две двунаправленные линии, подтянутые к напряжению питания и управляемые через открытый коллектор или открытый сток – последовательная линия данных (SDA, англ. Serial DAta) и последовательная линия тактирования (SCL, англ. Serial CLock). Стандартные напряжения питания +5 В или +3,3 В.

I2C

Continue reading “I2C Slave. Пример для AVR микроконтроллера Atmega” »

I2C Slave. Приклад для AVR мікроконтролера Atmega

I2C Slave. Пример для AVR микроконтроллера Atmega
(на русском языке)

I2C Шина (TWI)

I2C – послідовна шина даних для зв’язку інтегральних схем, що використовує дві двонаправлені лінії зв’язку (SDA і SCL). Використовується для з’єднання низькошвидкісних периферійних компонентів. Назва є абревіатурою слів Inter-Integrated Circuit. TWI (Two Wire Interface) або TWSI (Two Wire Serial Interface) по суті та ж сама шина I2C, але використовує іншу назву з ліцензійних причин. I2C використовує дві двонаправлені лінії, підтягнуті до напруги живлення і керовані через відкритий колектор або відкритий стік – послідовна лінія даних (SDA, англ. Serial DAta) і послідовна лінія тактування (SCL, англ. Serial CLock). Стандартні напруги живлення +5 В або +3,3 В.

I2C

Continue reading “I2C Slave. Приклад для AVR мікроконтролера Atmega” »

У меня в распоряжении появились три различных RFID ридера:

 • настольный с интерфейсом USB (125 КГц). Поддерживает EM4001, EM4100, EM4200, TK4100;
 • ZNR-A26ID – для монтажа на стену с интерфейсом WG26 (125 КГц);
 • RFID-RC522 – отдельная плата на базе микросхемы MFRC522 с интерфейсом SPI (13,56 МГц);
 • RFID-USB FRID-WG26 RFID-RC522

Continue reading “RFID считыватель + ATMEGA + Raspberry Pi” »

RFID считыватель + ATMEGA + Raspberry Pi
(на русском языке)

У мене в розпорядженні з’явилися три різних RFID рідера:

 • настільний з інтерфейсом USB (125 КГц). Підтримує EM4001, EM4100, EM4200, TK4100;
 • ZNR-A26ID – для монтажу на стіну з інтерфейсом WG26 (125 КГц) ;
 • RFID-RC522 – окрема плата на базі мікросхеми MFRC522 з інтерфейсом SPI (13,56 МГц);

RFID-USB FRID-WG26 RFID-RC522

Continue reading “RFID Reader + ATMEGA + Raspberry Pi” »

Стрелочные приборы

Сегодня мы поговорим об архаичных, но все еще не вышедших со строя вещах – о стрелках. Точнее – о стрелочных приборах. Казалось бы, в наше время – время современных технологий такой устаревший способ отображения информации, как стрелочные приборы, уходит в прошлое. Но, как ни странно, иногда заменить стрелочного “динозавра” просто нечем. Если во время управления, каким либо транспортом или механизмом необходимо обеспечить быстрое считывание информации – стрелочный прибор незаменим. Для считывания цифровой информации человеческому мозгу требуется значительно больше времени, а иногда чрезмерное отвлечение от основного процесса управления может привести к потери контроля над ситуацией. Поэтому, на приборных досках автомобилей (и не только) “стрелка” будет жить долго, хотя постепенно и вытесняется графическими дисплеями, имитирующими стрелку. Если у Вас возникла необходимость отображать информацию графическим способом, а не цифровым, Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Современные графические дисплеи могут “слепнуть” на ярком солнечном свете. Линейки светодиодов не решают проблему по той же причине. Остается старая добрая “стрелка”. Как же можно реализовать механическую стрелку?

Continue reading “Стрелочные приборы” »

DHT11 – цифровой датчик температуры и влажности

Не так давно, наткнулся на цифровой датчик влажности и температуры DHT11 (описание DHT11.pdf, DHT11_a.pdf). Когда то купил, да так и никуда и не пристроил. Решил проверить работу этого датчика. Подключил его к тестовой плате, подключил символьный дисплей. Передача данных выполняется по единственному проводу. Датчик имеет 4 вывода, но задействовано только 3. Схема подключения датчика:

DHT11

Continue reading “DHT11 – цифровой датчик температуры и влажности” »

Translate
Архіви

© 2011-2019 Андрій Корягін, Кременчук - Київ, Україна