сайт для палких паяльників

BLDC

Перше відео про те, як я робив векторне управління для велосипедного мотор колеса.

Дивись також:

Безколекторні мотори “на пальцях”:
https://www.youtube.com/watch?v=tjmou9dtxBg

PMSM. Вимірювання фазних струмів:
https://www.youtube.com/watch?v=Bm-zcvIphoA

Навіщо потрібні перетворення Кларк, пряме і зворотне перетворення Парка.
https://www.youtube.com/watch?v=kQXhpciFpco

Схема управління безколекторними моторами BLDC, PMSM на мікроконтролері STM32:
http://www.avislab.com/blog/stm32_brushless_ru/

Завантажити приклад PMSM з трьома датчиками Холла для STM32:
https://github.com/avislab/STM32F103SW/tree/master/Example_PMSM

Ці приклади зроблені в IDE System Workbench for STM32:
http://www.avislab.com/blog/system-workbench-for-stm32-ubuntu_ru/

Управління PMSM за допомогою STM32:
http://www.avislab.com/blog/stm32-pmsm_ru/

STM32 – PMSM Control:
https://www.youtube.com/watch?v=IhAK6aRC_IU

Статті по безколекторним моторам:
http://www.avislab.com/blog/category/brushlessmotors/

Завантажити інші приклади STM32:
http://www.avislab.com/blog/stm32-examples_ru/

Керування велосипедним мотор колесом з трьома датчиками Холла у режимі PMSM. Оновлений приклад для STM32.

Це доопрацьований приклад для керування безколекторними моторами з трьома датчиками Холла. Раніше я робив статтю з прикладом для PMSM з трьома датчиками Холла. Але цей приклад відрізняється від попереднього наявністю режиму навчання мікроконтролера. Фактично контролер сам визначає як встановлені датчики Холла. Оновлений приклад також не використовує блочну комутацію під час старту мотора.

Для підключення мотор колеса до моєї плати довелось використовувати схему фільтра яка ліквідує шуми датчиків Холла. Такі “шуми” датчиків Холла виникають у тих моторів у яких датчики встановлені безпосередньо на статорі.

Скачати приклад керування PMSM для STM32

Схема фільтра для датчиків Холла велосипедного мотор колеса:

Детальніше у відео:

Приклад керування безколекторним двигуном з одним датчиком Холла у режимі PMSM.

Раніше я робив статтю з прикладом для PMSM з трьома датчиками Холла. Збуджувати обмотки статора синусоїдальним струмом можна і коли у двигуна лише один датчик Холла. Такі двигуни не використовують у електротранспорті. Двигун з одним датчиком складно запустити під значним навантаженням. Тому безколекторні двигуни з одним датчиком Холла використовують у пристроях де під час старту немає навантаження на валу двигуна. Наприклад, у вентиляторних системах, помпах, тощо. Цей приклад зроблений для мікроконтролера STM32 і моєї тестової плати для роботи з безколекторними моторами.

Скачати приклад керування PMSM з одним датчиком Холла для STM32

Детальніше у відео:

Простая схема для управления бесколлекторными (BLDC, PMSM) двигателями на базе микроконтроллера STM32F103.

  • Напряжение питания платы 12V
  • Напряжение питания мотора 12v … 72V
  • Максимальный ток 30 A

Плата управления бесколлекторными моторами на микроконтролере STM32 Плата управления бесколлекторными моторами на микроконтролере STM32F103

Плата управления BLDC моторами Плата управления бесколлекторными моторами BLDC, PMSM

Читати далі

Схема управления бесколлекторными моторами BLDC, PMSM на микроконтроллере STM32
(на русском языке)

Проста схема для керування безколекторними BLDC, PMSM двигунами на базі мікроконтролера STM32F103.

  • Напруга живлення плати 12V
  • Напруга живлення двигуна 12v … 72V
  • Максимальний струм 30 A

Плата керування двигунами на базі мікроконтролера STM32 Плата керування двигунами на базі мікроконтролера STM32F103

Контроллер для BLDC Контроллер для BLDC, PMSM

Читати далі

STM32 – PMSM Control – Управление PMSM с помощью STM32

Управление PMSM с помощью STM32

Изложенный ниже материал основан на документации AVR447 от фирмы Atmel. Пример управления PMSM двигателем с тремя датчиками Холла для микроконтроллера STM32 базируется на информации, изложенной в этой документации.

Существует некоторая путаница в терминологии связанной с бесколлекторными двигателями. Само понятие “бесколлекторный двигатель” – весьма обширное и включает в себя несколько групп двигателей, в том числе и бесколлекторные двигатели с постоянными магнитами. Далее подразумевается бесколлекторные двигатели с постоянными магнитами.

В большинстве литературных источников двигатели с постоянными магнитами разделены на две категории по форме обратной ЭДС. Обратная ЭДС может быть трапецивидной или синусоидальной. Хотя терминология в литературе иногда противоречива, в большинстве случаев считается, что бесколлекторный двигатель постоянного тока (BLDC) имеют трапецивидную обратную ЭДС, а синхронный двигатель с постоянными магнитами (PMSM) имеет синусоидальную обратную ЭДС. И BLDC и PMSM могут возбуждаться синусоидальными токами.

Читати далі

STM32 – PMSM Control

Управление PMSM с помощью STM32
(на русском языке)

Керування PMSM за допомогою STM32

Викладений нижче матеріал ґрунтується на документації AVR447 від фірми Atmel. Приклад керування PMSM двигуном з трьома датчиками Холла для мікроконтролера STM32 базується на інформації, викладеної в цій документації.

Існує деяка плутанина в термінології пов’язаної з безколекторними двигунами. Саме поняття “безколекторний двигун” включає в себе кілька груп двигунів, в тому числі і безколекторні двигуни з постійними магнітами. Далі маються на увазі безколекторні двигуни з постійними магнітами.

У більшості літературних джерел двигуни з постійними магнітами розділені на дві категорії за формою зворотного ЕРС (електрорушійна сила). Зворотна ЕРС може мати вигляд трапеції або синусоїди. Хоча термінологія в літературі іноді суперечлива, в більшості випадків вважається, що безколекторні двигуни постійного струму (BLDC) мають зворотну ЕРС у формі трапеції, а синхронні двигуни з постійними магнітами (PMSM) мають синусоїдальну зворотну ЕРС. І BLDC і PMSM можуть збуджуватися синусоїдальними струмами.

Читати далі

STM32 – BLDC Motor Control

Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока (BLDC) с помощью STM32

В качестве примера рассмотрим управления трехфазным бесколлекторным двигателем (BLDC Motor) с датчиками Холла. Об алгоритме управления бесколлекторным двигателем с датчиками Холла я ранее писал в статье Управление бесколлекторным двигателем с датчиками Холла (Sensored brushless motors). В этой статье мы рассмотрим только вопросы программирования микроконтроллера. Имеется в виду что вы знакомы с алгоритмом управления BLDC с датчиками Холла , имеете понятие о структуре регулятора, а силовая часть выбрана в соответствии с мощностью Вашего двигателя. Поэтому в статье не будет приведена принципиальная схема, будет рассматриваться только структурная схема с описанием назначения выводов микроконтроллера.

Читати далі

Translate
Архіви

© 2011-2019 Андрій Корягін, Кременчук - Київ, Україна