сайт для палких паяльників

GPIO

13. STM32. Программирование STM32F103. EXTI

Внешние прерывания

Внешние прерывания могут вызываються при изменении состояния логического сигнала на входе микроконтроллера. Внешние прерывания используют, когда нужно следить за изменением входного сигнала и оперативно реагировать. Когда нам нужен такой функционал, мы настраиваем нужный пин, настраиваем внешнее прерывание (по спаду, по фронту или по обоим фронтам) и, как только произойдет смена состояния сигнала, будет вызван обработчик прерывания.

Любые линии портов ввода-вывода STM32 могут работать с внешними прерываниями. То есть, любой пин можно настроить на работу с прерыванием. В STM32F103 всего 19 линий внешних прерываний:

 • EXTI0 … EXTI15 – для работы с пинами портов
 • EXTI16 – подключенный к PVD
 • EXTI17 – RTC Alert event (будильник)
 • EXTI18 – USB Wakeup event
 • EXTI19 – Ethernet Wakeup event

Читати далі

13. STM32. Програмування STM32F103. EXTI

13. STM32. Программирование STM32F103. EXTI
(на русском языке)

Зовнішні переривання

Зовнішні переривання викликаються при зміні стану логічного сигналу на вході мікроконтролера. Зовнішні переривання використовують, коли треба слідкувати за зміною вхідного сигналу і оперативно реагувати. Коли нам потрібен такий функціонал, ми налаштовуємо потрібний пін, налаштовуємо зовнішнє переривання (по спаду, по фронту або по обом фронтам) і, як тільки відбудеться зміна стану сигналу, буде викликано обробник переривання.

У STM32 зі зовнішніми перериваннями можуть працювати будь-які лінії вводу-виводу. Тобто, будь-який пін можна налаштувати на роботу з перериванням. У STM32F103 всього 19 ліній зовнішніх переривань:

 • EXTI0…EXTI15 – для роботи з пінами портів
 • EXTI16 – підключений до PVD
 • EXTI17 – RTC Alert event (будильник)
 • EXTI18 – USB Wakeup event
 • EXTI19 – Ethernet Wakeup event

Читати далі

3. STM32. Программирование STM32F103. GPIO

В предыдущей статье мы рассматривали простенькую программу, которая мигает светодиодом. Немного модифицируем ее и попробуем разобраться, как настроить выводы микроконтроллера для работы на вход и выход. C13 настроим как выход. К нему подключен светодиод на тестовой плате. B0 настроим на вход и подключим к нему кнопку. В нажатом положении кнопка должна замыкать ногу B0 на землю.
Читати далі

3. STM32. Програмування STM32F103. GPIO

3. STM32. Программирование STM32F103. GPIO
(на русском языке)

У попередній статті ми використовували простеньку програму, яка блимає світлодіодом. Трохи модифікуємо її і спробуємо розібратися, як налаштувати виводи мікроконтролера для роботи на вхід і вихід. C13 налаштуємо як вихід. До нього підключений світлодіод на тестовій платі. B0 налаштуємо на вхід і підключимо до нього кнопку. У натиснутому положенні кнопка має замикати ногу B0 на землю.
Читати далі

Translate
Архіви

© 2011-2019 Андрій Корягін, Кременчук - Київ, Україна