сайт для палких паяльників

RFID

У меня в распоряжении появились три различных RFID ридера:

  • настольный с интерфейсом USB (125 КГц). Поддерживает EM4001, EM4100, EM4200, TK4100;
  • ZNR-A26ID – для монтажа на стену с интерфейсом WG26 (125 КГц);
  • RFID-RC522 – отдельная плата на базе микросхемы MFRC522 с интерфейсом SPI (13,56 МГц);
  • RFID-USB FRID-WG26 RFID-RC522

Читати далі

RFID считыватель + ATMEGA + Raspberry Pi
(на русском языке)

У мене в розпорядженні з’явилися три різних RFID рідера:

  • настільний з інтерфейсом USB (125 КГц). Підтримує EM4001, EM4100, EM4200, TK4100;
  • ZNR-A26ID – для монтажу на стіну з інтерфейсом WG26 (125 КГц) ;
  • RFID-RC522 – окрема плата на базі мікросхеми MFRC522 з інтерфейсом SPI (13,56 МГц);

RFID-USB FRID-WG26 RFID-RC522

Читати далі

RFID. Что это такое?

Вы, наверное, замечали, что в некоторых магазинах на товары закрепляют “противоугонные” приборы. Это могут быть какие пластиковые блямбы или наклейки. Если такую штуковину не снять на кассе, и выйти за специальную рамку, расположенную на выходе из магазина, то зазвенит веселый звоночек и возле Вас мгновенно появляется кубический человек (или несколько). И начинается практическое познание что такое RFID. Но вернемся к теории.

Также у многих из Вас есть ключи от подъезда, похожие на брелок. Достаточно его поднести к замку и двери открываются. В некоторых городах существует система оплаты за проезд (например в метро), где используются бесконтактные RFID карты. Аналогичные карты используются в некоторых фирмах для контроля доступа. На некоторых товарах производители наклеивают свои RFID метки в виде наклеек, которые не сразу можно заметить. Такими метками замечают животных, а иногда – и непослушных людей.

Сначала немного теории, собранной из Интернета. Затем (в следующих статьях) – на примерах я расскажу, каким образом можно подключить различные считыватели к микроконтроллерам, микрокомпьютеров, и к обычным компьютерам.

Читати далі

RFID. Що це таке?

RFID. Что это такое?
(на русском языке)

Ви, мабуть, помічали, що у деяких магазинах інколи на товари закріплюють “протиугонні” прилади. Це можуть бути якісь блямби або наліпки. Якщо таку штуковину не зняти на касі, і вийти за спеціальну рамку, розташовану при вході до магазину, то задзеленчить веселий дзвоник і біля Вас миттєво з’являється кубічний чоловік (або декілька). І починається практичне пізнання що таке RFID. Але повернемось до теорії.

Також багато хто має ключі від під’їзду, схожі на брелок. Досить його піднести до замка і двері відчиняються. У деяких містах існує система оплати за проїзд (наприклад у метро), де використовуються безконтактні RFID картки. Аналогічні картки використовуються у деяких фірмах для контролю доступу. На деяких товарах виробники наклеюють свої RFID мітки у вигляді наліпок, які не відразу можливо помітити. Такими мітками помічають тварин, а інколи – і людей.

Спочатку викладу трохи теорії, зібраної з Інтернету. Потім (в наступних статтях) – на прикладах я розповім, яким чином можна під’єднати різні зчитувачі до мікроконтролерів, мікрокомп’ютерів, та звичайних комп’ютерів.

Читати далі

Translate
Архіви

© 2011-2019 Андрій Корягін, Кременчук - Київ, Україна