сайт для палких паяльників

STM32

Керування велосипедним мотор колесом з трьома датчиками Холла у режимі PMSM. Оновлений приклад для STM32.

Це доопрацьований приклад для керування безколекторними моторами з трьома датчиками Холла. Раніше я робив статтю з прикладом для PMSM з трьома датчиками Холла. Але цей приклад відрізняється від попереднього наявністю режиму навчання мікроконтролера. Фактично контролер сам визначає як встановлені датчики Холла. Оновлений приклад також не використовує блочну комутацію під час старту мотора.

Для підключення мотор колеса до моєї плати довелось використовувати схему фільтра яка ліквідує шуми датчиків Холла. Такі “шуми” датчиків Холла виникають у тих моторів у яких датчики встановлені безпосередньо на статорі.

Скачати приклад керування PMSM для STM32

Схема фільтра для датчиків Холла велосипедного мотор колеса:

Детальніше у відео:

Приклад керування безколекторним двигуном з одним датчиком Холла у режимі PMSM.

Раніше я робив статтю з прикладом для PMSM з трьома датчиками Холла. Збуджувати обмотки статора синусоїдальним струмом можна і коли у двигуна лише один датчик Холла. Такі двигуни не використовують у електротранспорті. Двигун з одним датчиком складно запустити під значним навантаженням. Тому безколекторні двигуни з одним датчиком Холла використовують у пристроях де під час старту немає навантаження на валу двигуна. Наприклад, у вентиляторних системах, помпах, тощо. Цей приклад зроблений для мікроконтролера STM32 і моєї тестової плати для роботи з безколекторними моторами.

Скачати приклад керування PMSM з одним датчиком Холла для STM32

Детальніше у відео:

STM32. SysTick

STM32. SysTick (на русском языке)

Системний таймер STM32 SysTick

STM32 має системний таймер SysTick. Це найпростіший лічильник з автоматичним завантаженням початкового значення при досягненні лічильником 0. Кожен раз, коли лічильник досягає нуля викликається переривання. Для обробки переривання потрібно написати обробник SysTick_Handler. Ось все що вміє робити цей таймер. Проте він досить часто використовується для виконання різних завдань. У цій статті ми задіємо його для реалізації простої затримки.

Continue reading “STM32. SysTick” »

STM32. SysTick

Системный таймер STM32 SysTick

У микроконтроллеров STM32 есть системный таймер SysTick. Это простейший вычитающий счетчик с автоматической загрузкой начального значения при достижении счетчиком 0. Каждый раз, когда счетчик достигает нуля вызывается прерывание. Для обработки прерывания потребуется описать обработчик SysTick_Handler. Вот и все что умеет делать этот таймер. Тем не менее он достаточно часто применяется для решения различных задач. В этой статье мы задействуем его для реализации простой задержки.

Continue reading “STM32. SysTick” »

System Workbench for STM32 Інсталяція на Ubuntu, налаштування програматора і дебаггера

System Workbench for STM32 Установка на Ubuntu, настройка программатора и отладчика
(на русском языке)

System Workbench for STM32 – мульті-платформена IDE для мікроконтролерів STM32. Безкоштовна. Без обмежень за розміром коду, без обмежень за часом використання. Зроблена на базі Eclipse. Працює на операційних системах Linux, MacOS, Windows. Я буду встановлювати на Ubuntu 17.04.

Інсталяція System Workbench for STM32 на Ubuntu

1. Заходимо на сайт http://www.openstm32.org, реєструємося. Після чого на e-mail приходить посилання для підтвердження реєстрації. Підтверджуємо, заходимо на сайт зі своїм логіном і паролем.

Continue reading “System Workbench for STM32 Інсталяція на Ubuntu, налаштування програматора і дебаггера” »

Простая схема для управления бесколлекторными (BLDC, PMSM) двигателями на базе микроконтроллера STM32F103.

  • Напряжение питания платы 12V
  • Напряжение питания мотора 12v … 72V
  • Максимальный ток 30 A

Плата управления бесколлекторными моторами на микроконтролере STM32 Плата управления бесколлекторными моторами на микроконтролере STM32F103

Плата управления BLDC моторами Плата управления бесколлекторными моторами BLDC, PMSM

Continue reading “Схема управления бесколлекторными моторами BLDC, PMSM на микроконтроллере STM32” »

System Workbench for STM32 Установка на Ubuntu, настройка программатора и отладчика

System Workbench for STM32 Установка на Ubuntu, настройка программатора и отладчика. System Workbench for STM32 – мультиплатформенная полноценная среда разработки с удобным отладчиком и приятная в работе. Бесплатная. Без ограничений по размеру кода, без ограничений по времени. Сделана на базе Eclipse. Работает на операционных системах Linux, MacOS, Windows. Я буду устанавливать на Ubuntu 17.04.

Устанока System Workbench for STM32 на Ubuntu

1. Заходим на сайт http://www.openstm32.org, регистрируемся. После чего на e-mail приходит ссылка для подтверждения регистрации. Подтверждаем, заходим на сайт со своим логином и паролем.

Continue reading “System Workbench for STM32 Установка на Ubuntu, настройка программатора и отладчика” »

Схема управления бесколлекторными моторами BLDC, PMSM на микроконтроллере STM32
(на русском языке)

Проста схема для керування безколекторними BLDC, PMSM двигунами на базі мікроконтролера STM32F103.

  • Напруга живлення плати 12V
  • Напруга живлення двигуна 12v … 72V
  • Максимальний струм 30 A

Плата керування двигунами на базі мікроконтролера STM32 Плата керування двигунами на базі мікроконтролера STM32F103

Контроллер для BLDC Контроллер для BLDC, PMSM

Continue reading “Схема керування безколекторним двигуном BLDC, PMSM на STM32” »

SSD1331 96×64 0.95″ 65K Color OLED display module

Specification

Size: 0.95 inch
Resolution: 96*64
Drive IC: SSD1331
Color: 65536 color
Interface: SPI interface
PIN NO.: 7Pin
Voltage: 3.3V – 5V

Pin description

GND: Power ground
VCC: 2.8-5.5V power supply
D0: CLK clock
D1: MOSI data
RST: Reset
DC: Data / command
CS: Chip-select signal

OLED display SSD1331

Continue reading “How to use color OLED display SSD1331 with STM32” »

STM32 – PMSM Control – Управление PMSM с помощью STM32

Управление PMSM с помощью STM32

Изложенный ниже материал основан на документации AVR447 от фирмы Atmel. Пример управления PMSM двигателем с тремя датчиками Холла для микроконтроллера STM32 базируется на информации, изложенной в этой документации.

Существует некоторая путаница в терминологии связанной с бесколлекторными двигателями. Само понятие “бесколлекторный двигатель” – весьма обширное и включает в себя несколько групп двигателей, в том числе и бесколлекторные двигатели с постоянными магнитами. Далее подразумевается бесколлекторные двигатели с постоянными магнитами.

В большинстве литературных источников двигатели с постоянными магнитами разделены на две категории по форме обратной ЭДС. Обратная ЭДС может быть трапецивидной или синусоидальной. Хотя терминология в литературе иногда противоречива, в большинстве случаев считается, что бесколлекторный двигатель постоянного тока (BLDC) имеют трапецивидную обратную ЭДС, а синхронный двигатель с постоянными магнитами (PMSM) имеет синусоидальную обратную ЭДС. И BLDC и PMSM могут возбуждаться синусоидальными токами.

Continue reading “STM32 – PMSM Control – Управление PMSM с помощью STM32” »

STM32 – PMSM Control

Управление PMSM с помощью STM32
(на русском языке)

Керування PMSM за допомогою STM32

Викладений нижче матеріал ґрунтується на документації AVR447 від фірми Atmel. Приклад керування PMSM двигуном з трьома датчиками Холла для мікроконтролера STM32 базується на інформації, викладеної в цій документації.

Існує деяка плутанина в термінології пов’язаної з безколекторними двигунами. Саме поняття “безколекторний двигун” включає в себе кілька груп двигунів, в тому числі і безколекторні двигуни з постійними магнітами. Далі маються на увазі безколекторні двигуни з постійними магнітами.

У більшості літературних джерел двигуни з постійними магнітами розділені на дві категорії за формою зворотного ЕРС (електрорушійна сила). Зворотна ЕРС може мати вигляд трапеції або синусоїди. Хоча термінологія в літературі іноді суперечлива, в більшості випадків вважається, що безколекторні двигуни постійного струму (BLDC) мають зворотну ЕРС у формі трапеції, а синхронні двигуни з постійними магнітами (PMSM) мають синусоїдальну зворотну ЕРС. І BLDC і PMSM можуть збуджуватися синусоїдальними струмами.

Continue reading “STM32 – PMSM Control” »

Translate
Архіви

© 2011-2019 Андрій Корягін, Кременчук - Київ, Україна