сайт для палких паяльників

WiFi

Очередное радикальное обновление моей метеостанции состоялось.

OLD_meteo

Раньше у меня работала метеостанция, которая была сделана на базе NETAlarm (я о ней так и не написал). Ее задача была довольно простой: снимать данные с датчиков атмосферного давления, влажности и температуры и отправлять на сайт. Эта метеостанция достаточно долго и исправно работала. И, когда встал вопрос о её дальнейшем развитии, выяснилось, что в микроконтроллере уже не хватает памяти. Еще одна, достаточно неприятная, особенность – метеостанция должна одновременно находиться в досягаемости питания (220В), компьютерной сети и проводов от датчиков, которые находятся на улице. Для того, чтобы дотянуть компьютерную сеть, приходилось использовать коммутатора. К тому же, на время обновления ПО, приходилось ее выключать на длительное время.

Читати далі

Wi-Fi Метео станция
(на русском языке)

Чергове радикальне оновлення моєї метеостанції відбулося.

OLD_meteo

Раніше в мене працювала метеостанція, яку я зробив на базі NETAlarm (я про неї так і не написав). Її задача була досить простою: знімати дані з датчиків атмосферного тиску, вологості і температури і відправляти на сайт. Ця метеостанція досить довго і справно працювала. Та, коли постало питання щодо її подальшого розвитку, з’ясувалося, що у мікроконтролері вже не вистачає пам’яті. Ще одна, досить прикра, особливість – метеостанція повинна одночасно знаходитись у досяжності живлення(220В), комп’ютерної мережі і дротів від датчиків, які знаходяться знадвору. Для того, щоб дотягнути мережу, доводилось використовувати комутатора. До того ж, на час оновлення програмного забезпечення, доводилося її вимикати на тривалий час.

Читати далі

Wi-Fi NANO Card для Raspberry Pi

Приобрел себе Wireless USB Network NANO Card. Покупал специально для Raspberry Pi. Кабель меня окончательно утомил и я принял решение оснастить свою малину Wi-Fi. Настройка оказалась очень простой. Включаем NANO Card в свободный порт USB, включаем питание Raspberry Pi. После загрузки смотрим увидел ли Raspberry Pi Wi-Fi NANO карту.

Читати далі

Raspberry Pi – Wi-Fi
(на русском языке)

WiFi NANO Card для Raspberry Pi

Придбав собі Wireless USB Network NANO Card. Купував спеціально для Raspberry Pi. Кабель мене остаточно втомив і я прийняв рішення оснастити свою малину WiFi. Налаштування виявилось дуже простим. Включаємо NANO Card в вільний порт USB, включаємо живлення Raspberry Pi. Після завантаження дивимось чи видно WiFi NANO карту.

Читати далі

Translate
Архіви

© 2011-2017 Андрій Корягін, Кременчук - Київ, Україна